headerbracket-left

Hej!

headerbracket-right

Hur kommer det sig att det fortfarande är så få kvinnor bland Sveriges IT och teknikföretag? Varför hittar man dem oftast på de mindre tekniktunga avdelningarna? Och vad kan vi göra åt det?

TechEq är ett unikt initiativ där Sveriges IT- och teknikföretag går ihop för att göra något åt jämställdheten inom branschen. Vad har gjorts? Vad har inte gjorts? Hur ser framtiden ut? Tillsammans skärskådar vi, lär oss av varandra och delar med oss av erfarenheter. När det kommer till jämställdhet är vi inte konkurrenter.

TechEq är ett nätverk som har initierats av MTGx, Netlight, Tieto och Tritech med målsättning att påverka hela IT-branschen.

Den 13 februari 2014 lanserades TechEq på Nalen med pompa och ståt!

Läs sammanställningen för det första året här!

Techeq

headerbracket-left

agreement

headerbracket-right

Arbeta

Vi lovar att aktivt sträva för en jämnare fördelning av kvinnor och män i företaget, på tekniktjänster så väl som administrativa tjänster, för företaget i helhet såväl som på avdelnings-, grupp- eller projektnivå. Vi lovar att fortsätta att anstränga oss, att inte glömma bort eller nöja oss.

Samarbeta

Vi lovar att dela med oss av vårt arbete, av metoder, insikter och resultat, till andra med samma strävan. Vi lovar att sätta vårt arbete mot öppenhet före inbördes tävlan. Vi tror att den förändring vi tillsammans kan åstadkomma är viktigare än våra olikheter.

Räkna

Vi lovar att våga räkna andelen kvinnor på olika nivåer i företaget och inte nöja oss med en övergripande uppskattning. Vi lovar att utvärdera resultaten och stå för dem, och att använda dem i vårt kontinuerliga arbete för en mer jämställd arbetsplats.

separator-heart
Initiativtagare
Vi håller med om ovanstående och vill därför

Gå med i TechEq agreement

separator-heart